Đọc sách tranh

Ngày 8 tháng 10 báo The New York Times có đăng một bài báo nói rằng trẻ con bây giờ không còn thích đọc sách có tranh ảnh nữa. Link ở đây. Gần đây tờ báo này nhận được một cái ống trong đó có chứa lá thư cuộn tròn dài 15 ft (5 mét). Trường Tiểu Học Birch Lane ở Davis, California, (có 600 học sinh) phản đối bài báo này bằng cách tổ chức một cuộc vận động đọc sách có tranh ảnh trong suốt tháng Hai. Cuộc vận động này đưa đến kết quả là các em đã đọc 4,950 quyển sách có tranh ảnh, và kết thúc bằng một buổi tiệc cho học sinh cùng với gia đình của các em bao gồm 250 người. Ban giáo viên, phụ huynh và học sinh cũng lập ra một danh sách 100 quyển sách có tranh ảnh tất cả mọi người nên đọc. Kèm theo là ảnh chụp chữ ký của học sinh đã tham gia cuộc vận động đọc sách có tranh ảnh. Bài báo hôm nay.