Hoa Xuân

Năm nay không được mùa hoa nên mấy cây eastern redbud không nở chiếc hoa nào, bây giờ đã xanh lá. Những cây sồi đã trổ hoa màu xanh lá cây rất đẹp. Năm nay tôi không đi bộ nhiều, từ đầu mùa xuân đến giờ trời nếu không lạnh thì mưa nên tất cả những ảnh đăng ngày hôm nay đều là ảnh cũ của nhiều năm trước.

Cây liễu hàng xóm đã mọc xanh um, cành rũ la đà.