Bế Tắc – Tác giả: Luân Hoán

gặp văn không có bút

có bút lạc mất văn


vẫn chơi trò cút bắt


lâu ngày thành thói quen


đâu phải đã quăng bút


(đâu có bút để quăng)


lòng rỗng làm sao vét


chút bụi bọt thơ văn


đảng phái không có chỗ


hội đoàn chẳng có chân


thỉnh thoảng nễ bè bạn


ghé thăm chơi đôi lần


băn khoăn nghĩ trong bụng


lấy gì gói cái ta


trái khô chờ gió rụng


thử thêm lần ba hoa


đêm nằm chợt gặp hứng


sáng ra lạc mất vần


tới lui trong phòng chật


hồn có nằm trong thân?