Reading Materials

Nhận được Tân Văn số 47 (tháng 6/2011), một tuần báo SGN,và
tờ CSCH số 24 (tháng 6, 2011). Cám ơn báo SGN và nhà văn VTrD.  
Nhận được 2 số Thư Quán Bản Thảo số 47 giới thiệu nhà thơ Luân Hoán, dày 220
trang. Cám ơn nhà văn THT.
Nhận được các tap chí Văn với chủ đề:
Viết Về Hội Họa (số 93, ngày 1-11-1967)
Viết Trong Khói Lửa (số 100 và 101 ngày 1-3-1968)
Đầu Xuân Lộc Mới (số 125 ngày 1-3-1969)
Phượng Trong Thành Nội (số 132 ngày 15-6-1969)
Khi Mùa Mưa Tới (số 181 ngày 1-7-1971)
(Không có chủ đề) số 210 15-9-1972,
Tuyển Tập Tháng Mười (năm 1973)
Thanh Tâm Tuyền (số đặc biệt, tháng 10 năm 1973)
Văn (Không chủ đề) ngày 4-3-1975
Sáng Tạo số 20
Sáng Tạo số 27
Xin trân trọng cảm ơn các nhà xuất bản, người viết, người sưu tập, và người gửi báo đã giúp cho tinh thần tôi thêm phong phú, và cặp mắt của tôi thêm mệt mỏi và vì thế bớt tinh anh (đổ thừa để bắt đền).