Sắc Màu Của Biển

Mưa từ suốt đêm hôm qua. Sấm chớp đùng đùng. Tưởng là dự tính đi biển phải bị hủy bỏ. Tuy nhiên người lớn kẻ nhỏ đều một mực đòi đi. Lái xe đi suốt chặng đường mưa không dứt, nhưng đến biển thì tạnh mưa. Trời âm u, gió lạnh, nước lạnh nhưng nhiệt độ ấm và không khí ẩm. Chơi được chừng hai giờ, ăn uống lai rai thì lại mưa tiếp. Lần này thì mọi người cuốn gói lái xe về. Muốn chụp ảnh nhưng mưa quá sợ ướt máy nên chỉ chụp vài tấm.