From “Silence” – Edgar Lee Masters

Theo Wikipedia, Edgar Lee Master sinh ngày 23 tháng 8 năm 1868 ở Garnett, Kansas và mất ngày 5 tháng 3 năm 1950 ở Melrose Park, Pennsylvania. Ông là nhà thơ Mỹ, chuyên viết tiểu sử, và kịch tác gia. Ông là tác giả Tuyển tập Thơ Tự Do Spoon River, The New Star Chamber and Other Essays, Songs and Satires, The Great Valley, The Serpent in the Wilderness An Obscure Tale, The Spleen, Mark Twain: A Portrait, Lincoln: The Man, and Illinois Poems. Ông đã viết tiểu sử của những danh nhân như: Abraham Lincoln, Mark Twain, Vachel Lindsay, và Walt Whitman. Tất cả, Edgar Lee Masters đã xuất bản 12 vở kịch, 21 tập thơ, 6 truyện dài, và 6 quyển tiểu sử.

From “Silence”

There is the silence that comes between husband and wife.
There is the silence of those who have failed;
And the vast silence that covers
Broken nations and vanquished leaders.

There is the silence of Lincoln,
Thinking of the poverty of his youth.
And the silence of Napoleon
After Waterloo .

And the silence of Jeanne d’Arc
Saying amid the flames, “Blesséd Jesus” –
Revealing in two words all sorrow, all hope.
And there is silence of age,

Too full of wisdom for the tongue to utter it
In words intelligible to those who have not lived
The great range of life

Edgar Lee Masters

Từ Những Cơn “Im Lặng”

Có sự im lặng giữa hai vợ chồng.
Có sự im lặng của những người thất bại.
Và nỗi im lặng mênh mông bao trùm
Các quốc gia bị tàn phá và những lãnh tụ bại trận.

Có sự im lặng của Lincohn
khi nghĩ về thời niên thiếu nghèo nàn.
Và sự im lặng của Napoléon
Sau trận Waterloo.
Và sự im lặng của Jeanne d’Arc
nói giữa đám lửa thiêu, “Vinh-danh Thiên-Chúa.”Chỉ hai chữ mà bộc lộ tất cả những nỗi buồn bã, tất cả hy vọng

Và có sự im lặng của tuổi già
Quá hiểu đời nên không thốt ra
những lời quá dễ hiểu với những người chưa
từng trải

Edgar Lee Masters