Đừng để ý chuyện nhỏ nhặt

Có một người làm việc chung với tôi rất thích đọc những sách tự cứu rỗi thí dụ như quyển Don’t sweat the small stuff (Đừng bận tâm lo nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt) đã chép cho tôi câu này:

Most of the time it’s not important that you’re right, and neither is it important if you take the trash out a few more times than your spouse or housemate.  Making things like garbage less relevant in your life will undoubtedly free up more time and energy for truly important things.

Dịch quấy quá như thế này:

Phần lớn trong mọi vấn đề chuyện bạn cho là bạn đúng hay có lý không phải là chuyện quan trọng, và cũng không phải là chuyện quan trọng nếu bạn đổ rác nhiều lần hơn chồng bạn hay người ở chung nhà với bạn. Cư xử sao cho những chuyện rác rến không phải là chuyện quan trọng trong đời bạn thì chắc chắn sẽ giúp cho bạn có thì giờ và sức lực để làm những chuyện thật sự quan trọng.

Bình loạn: nếu mà chồng không đổ rác thì vợ không nên than phiền cằn nhằn, cứ thản nhiên không đổ rác và đừng bận tâm chuyện nhỏ nhặt. Lâu dần thì cả hai vợ chồng cứ sống chung với rác.