Đóa Hồng Trắng – John Boyle O'Reilly

A White Rose

The red rose whispers of passion,
And the white rose breathes of love;
O, the red rose is a falcon,
And the white rose is a dove.

But I send you a cream-white rosebud
With a flush on its petal tips;
For the love that is purest and sweetest
Has a kiss of desire on the lips.

John Boyle O’ Reilly

Hồng Trắng

Hồng đỏ thầm thì những lời đam mê
Và hồng trắng thở ra thương yêu
Ồ, hồng đỏ là chim ưng
Và hồng trắng là chim bồ câu

Nhưng tôi gửi tặng em nụ hồng trắng ngà
Với chút phơn phớt hồng trên cánh hoa
Vì tình yêu trong sáng nhất và ngọt ngào nhất
Có nụ hôn đầy khao khát trên môi