A Book – Emily Dickinson

There is no frigate like a book
To take us lands away,
Nor any coursers like a page
Of prancing poetry.
This traverse may the poorest take
Without oppress of toll;
How frugal is the chariot
That bears a human soul!

Emily Dickinson

Quyển Sách

Không có thuyền bè nào có thể sánh với quyển sách
Đưa chúng ta đến những miền xa xôi,
Không có loài ngựa nào bằng những trang giấy
nảy vó thành thơ.
Người nghèo có thể phiêu du
không bị ngăn chận vì tiền lộ phí
Thật tiện tặn, cái cỗ xe
chuyên chở tâm hồn nhân loại

Emily Dickinson sinh ngày 10 tháng 12 năm 1830 mất ngày 15 tháng 5 năm 1886. Nhà thơ nữ Hoa Kỳ sinh ra lớn lên ở Amherst, Massachesetts, Bà sống rất ẩn dật ít khi ra ngoài hay tiếp xúc với người khác. Lúc đương thời tuy bà viết rất nhiều nhưng mãi đến khi bà qua đời em của bà mới phát giác hơn năm trăm bài thơ bà.
Tuyển tập thơ đầu tiên của bà được Thomas Wentworth Higginson và Mabel Loomis Todd biên tập thẳng tay; bị xem là không thích hợp với khẩu vị người đọc lúc bấy giờ vì bao gồm các câu ngắn, không có tựa đề, viết hoa giữa câu, chấm phết khác thường.  Năm 1955 Tuyển Tập Thơ của Emily Dickinson do học giả Thomas H. Johnson xuất bản bao gồm những bài thơ nguyên thủy. Chủ đề trong thơ của bà thường là chuyện tử sinh và tôn giáo.
nắng sau vườn

Chút nắng sót trong vườn sau nhà chiều hôm qua.