Thương Huế Vô Cùng của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ

Thương Huế Vô Cùng

Hôm qua nhận được bảy tờ nhật báo Sài Gòn Nhỏ và CD nhạc có nhan đề Thương Huế Vô Cùng của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ. Xin cảm ơn chư vị đã đầy nhã ý gửi tặng.

CD nhạc này bao gồm 12 bài hát đa số đã được xuất hiện trong CD Huế Buồn Chi với một hai bài hát mới. Điểm khác biệt lớn nhất của hai CD Huế Buồn Chi và Nhớ Huế Vô Cùng là CD Nhớ Huế Vô Cùng có nhiều bài hát được ca sĩ Bảo Yến trình bày. Ngoại trừ ba bài hát Sài Gòn Nỗi Nhớ, Mỗi Lần Thu Tới, Mặt Trời Em Dấu Nở Thành Hoa phổ nhạc từ thơ của thi sĩ Trần Vấn Lệ, và bài thơ Em Để Lại Mùa Xuân Ở Huế của nhà thơ Hoàng Hương Trang; tất cả các bài còn lại do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ biên soạn.

Sinh năm 1945 tại Vĩ Dạ, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ học Trung học ở Quốc Học, Luật Khoa Huế. Khóa 5/68 trường Bộ Binh Thủ Ðức. Sau 30 tháng tư năm 1975, ông vào tù ở Hiệp Ðức, Quảng Nam. Năm 1985 ông vượt biên đến Galang, Indonesia. 1986 ông định cư tại California, Hoa Kỳ.

Nghe nhạc của ông người nghe thường liên tưởng đến những bài hát của nhạc sĩ tài hoa Dương Thiệu Tước và giọng Huế của Bảo Yến càng làm những bài hát này đậm đà tính dân tộc.