Blind Willow Sleeping Woman – Haruki Murakami

Tôi vào thư viện thấy quyển Blind Willow Sleeping Woman của Haruki Murakami trưng sờ sờ ngay trước mắt. Dù đã có cả chục quyển sách chưa đọc kịp tôi vẫn như trẻ nhỏ thấy kẹo là ham nên vơ đem về. Đã đọc một số trong 24 truyện trong tuyển tập này như Blind Willow, Sleeping Woman, The Mirror, Man-Eating Cats, Crabs, Firefly, The Kidney-Shaped Stone That Moves Everyday. Firefly là tiền thân của Norwegian Wood. 

Tôi đã định dịch là cây liễu mù và người đàn bà ngủ, nhưng sau khi đọc xong thì nghĩ có lẽ blind willow là loại liễu lá rũ xuống như bức mành, bức rèm. Buồn cười là có người làm việc trong thư viện ở bìa sau của quyển sách đã ghi nhầm là Blind Window, thay vì là Willow. Có lẽ người này cũng đã đọc quyển này và vì thế trong trí vẫn còn hình ảnh rèm cửa.

Tôi định dịch the Mirror nhưng thấy đâu đó trên mạng có người đã dịch truyện này và truyện Đom Đóm.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s