Fall in Connecticut

Fall in Connecticut

Leaves fall from the trees

but words multiply on people.

Small red fruits prepare

to stay under the snow and stay red.

The wild games of children

have been domesticated.

On the wall, pictures of winners and losers,

you can’t tell them apart.

The rhythmical strokes of the swimmers

have gone back into the stopwatches.

On the deserted shore, folded beach chairs

chained to each other, the slaves of summer.

The suntanned lifeguard will grow pale inside his house

like a prophet of wrath in peacetime.

Yehuda Amichai

Mùa thu ở Connecticut

Lá rơi từ trên cây

nhưng lời nói nhân lên từ con người.

Những trái cây màu đỏ chuẩn bị

nằm chìm dưới làn tuyết và vẫn giữ nguyên màu đỏ

Những trò chơi mạnh bạo ngoài sân của trẻ em

được thuần hóa lại trong nhà

Treo trên tường, ảnh của những người thắng cuộc và những người thua cuộc,

bạn không thể nhìn thấy sự khác biệt giữa họ với nhau

Những cái bơi nhịp nhàng của những người bơi lội

đã quay ngược vào cái đồng hồ đo tốc độ bơi

Trên bờ biển vắng vẻ, những cái ghế đã được xếp lại

cột chùm với nhau, những tên nô lệ của mùa hè

Anh gác biển da rám nắng sẽ trở lại màu da nhợt nhạt ở trong nhà

như một lời tiên tri cuồng nộ trong thời bình

 

Yehuda Amichai sinh ngày 3 tháng Năm 1924 mất ngày 22 tháng Chín năm 2000. Ông là nhà thơ Israel, được người trong nước cũng như người trên thế giới xem là nhà thơ lớn nhất của Israel . Ông là người đầu tiên đã đưa ngôn ngữ nói của tiếng Hebrew vào thơ. Ông được giải Brenner (169), Bialik (1976), và Israel (1982).
Sinh ra ở Wurzburg, Đức, trong một gia đình theo đạo Do Thái Orthodox, ông nói cả hai thứ tiếng Do Thái và Đức. Thơ của ông thường nói về đời sống hằng ngày với những vấn đề triết lý về sự sống và cái chết.