Dưới Trời Dạ Ngọc – Đặng Kim Côn

1

2

Nhận được tập thơ lục bát Dưới Trời Dạ Ngọc của nhà thơ Đặng Kim Côn. Tranh bìa Đốm Lửa của Họa sĩ Đinh Cường. Thư Ấn Quán xuất bản, giấy láng, in đẹp. Bìa sau có bốn câu thơ thủ bút của nhà thơ.

Ai xây ảo vọng thiên đường
Để nhân thế lấy yêu thương làm thù?
Trăm năm xương máu còn đau,
Ngàn năm bia đá còn cau mặt buồn!

Cám ơn nhã ý của nhà thơ.