Hoboken

1a

2a

3a

4a
Hằng năm tôi phải đi học bảo hộ lao động cứ vào khoảng mùa thu hay cuối hè. Ở nhà ga xe hỏa Hoboken tôi thấy mấy cái quầy hàng xinh xinh nên chụp vài tấm. Đang lười nên ngày mai sẽ đăng tiếp ảnh và một ít lịch sử của Hoboken.