thu đã về chưa

3 2 1
Có người hỏi tôi thu đã về chưa, lá đã trở vàng chưa. Lá đã bắt đầu đổi màu lác đác vài chỗ, tôi chụp vài tấm ảnh để trả lời.

Tôi nhớ lại một bài hát của Từ Công Phụng tôi được một người sành nghe nhạc bảo cho biết trong đó có câu nói về mùa thu là “và hồn em dường như cũng úa theo mùa thu tàn tạ.” xem chừng cũng thích hợp cho bài blog này. Nếu đổi chữ em thành chữ tôi thì có lẽ đây là tâm sự của người nam, phải không?