cần có tiếng cười khi đã yêu

Mở đầu phim Feast of Love (Yến Tiệc Tình Yêu) Harry Stevenson, do Morgan Freeman thủ vai, nói:

There is a story about the Greek gods. They were bored, so they invented human beings, but they were still bored, so they invented love. Then they weren’t bored any longer, so they decided to try love for themselves. And finally they invented laughter, so they could stand it.

Dịch thoát ý một chút:

Có câu chuyện về các vị thần Hy Lạp. Các vị thần này nhàn rỗi nên buồn chán, vì thế họ sáng chế ra con người, nhưng họ vẫn còn buồn còn chán, nên họ sáng chế ra tình yêu. Rồi họ thấy là họ không còn buồn chán nữa nên họ quyết định yêu thử xem tình yêu ra thế nào. Và cuối cùng họ đã sáng chế ra tiếng cười, để nhờ tiếng cười mà họ có thể chịu đựng được.

Dịch đại là yến tiệc tình yêu nghe hơi sến nhưng không nghĩ ra được cái gì hay hơn. Tôi thích giọng nói của Morgan Freeman và Christopher Plumber. Bạn phải nghe giọng của ông này trong phim My Dog Tulip thì mới phê. Còn giọng của Ralph Fiennes hay nhất là trong phim The English Patient.

Vài hôm tôi sẽ kể bạn nghe phim My Dog Tulip nhé.