hải đăng ở Sandy Hook

1
2
Từ trong ngọn tháp của hải đăng nhìn ra biển.
3
Những ngôi nhà quay lưng ra biển.
4

Bên cạnh ngọn hải đăng ở Sandy Hook, New Jersey là một trại lính đã bị bỏ hoang. Đây là một trong những ngôi nhà dành cho quân nhân Hoa Kỳ phục vụ trong thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai.

Sẽ viết bài sau, đang lười biếng.