cám ơn

2

Nhận được một tuần báo Sài Gòn Nhỏ, Tân Văn số 52, và đặc biệt là đĩa Mơ Cùng Tôi Giấc Mơ Đà Lạt của nhà thơ Phạm Cao Hoàng. Đây là một đĩa tản văn nói về tình bạn, tình yêu, tình vợ chồng của nhà thơ với phu nhân của ông tên là Cúc Hoa. Đĩa tản văn này có thiết kế rất mỹ thuật, và truyện rất cảm động. Xin cám ơn mỹ ý của SGN, Tân Văn, và nhà thơ Phạm Cao Hoàng. Xin cầu chúc chị Cúc Hoa phục hổi sức khỏe toàn vẹn và tình bạn, tình yêu, và nghĩa phu thê của anh PCH với chị đẹp mãi theo năm tháng.