thêm một chút mùa thu

 

1
Phía Đông của công viên Branch Brook là giáo đường Cathedral Basilica of the Sacred Heart, một trong những giáo đường xây theo kiểu French Gothic xưa nhất Hoa Kỳ. Bắt đầu xây năm 1899, hoàn tất năm 1954. Giáo đường nằm ở tọa đọ cao nhất trong thành phố Newark.
2
Cầu Park Avenue nối liền Đông và Tây của công viên Branch Brook.
3