cơn mưa dịu dàng sẽ đến

There will come soft rains

There will come soft rains and the smell of the ground,
and swallows circling with their shimmering sound;
and frogs in the pools singing at night,
and wild plum trees in tremulous white;
robins will wear their feathery fire,
whistling their whims on a low fence-wire;
and not one will know of the war, not one”
will care at last when it is done.
Not one would mind, neither bird nor tree,
if mankind perished utterly;
and Spring herself, when she woke at dawn
would scarcely know that we were gone.

Sara Teasdale

Cơn mưa dịu dàng sẽ đến
Cơn mưa dịu dàng sẽ đến và mùi của đất
và loài én bay vòng quanh với những tiếng kêu nho nhỏ
Và ếch nhái trong hồ ca hát trong đêm
và cây mơ dại hoa trắng run rẩy
loài én sẽ thay lông màu đỏ
huýt sáo rộn ràng trên hàng rào gai thấp;
và chẳng có một ai biết đến chiến tranh, chẳng một
ai sẽ chú ý lúc nào thì chấm dứt, khi nó chấm dứt
Chẳng ai quan tâm, chim không cây cũng không
nếu như nhân loại bị hủy diệt hoàn toàn.
Và nàng Xuân, khi nàng thức giấc lúc hừng đông
cũng chẳng biết là chúng ta đã đi mất.