con đường ngập lá vàng

Tôi yêu ly cà phê buổi sáng

Con đường ngập lá vàng
Và tôi . . .
. . . cũng . . .
yêu em.

Một câu trong bài hát của Đức Huy. Bạn có thể thay thế bằng chữ anh. Nếu đang cay đắng thì thay chữ em bằng chữ tôi. Và tôi cũng yêu tôi.