con đường ngập lá vàng

Tôi yêu ly cà phê buổi sáng

Con đường ngập lá vàng
Và tôi . . .
. . . cũng . . .
yêu em.

Một câu trong bài hát của Đức Huy. Bạn có thể thay thế bằng chữ anh. Nếu đang cay đắng thì thay chữ em bằng chữ tôi. Và tôi cũng yêu tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s