ảnh

Đi thăm Princeton Battlefield State Park.

Đứng ở cửa của viện Bảo Tàng ở Trenton, thủ đô của New Jersey, nhìn qua bên kia đường thấy đàn quạ đậu rất đông. Trong khi đó ngay cạnh tôi trên ngọn cây cao cũng có một đàn quạ kêu nhau í ới. Xem chừng lũ quạ cũng thích hội họp đàn đúm, đi đâu cũng thành từng đàn rất là náo nhiệt.

Những ngôi nhà kiểu cổ ở Trenton.

Những thùng chứa báo đứng trước trạm đón xe buýt, bên kia đường là một trong những ngôi nhà kiểu cổ.