thành kính phân ưu

Vắng mấy tuần tôi không thấy trang blog của nhà văn Nguyễn
Xuân Thiệp đăng bài mới. Biết là các nhà văn tôi thường đọc đều có tuổi tôi
cũng quan tâm nhưng không dám đường đột hỏi. Sáng nay đọc trang mạng Văn Chương Việt thấy tin báo là phu
nhân của ông bệnh đột quỵ qua đời đúng ngày Giáng sinh. Thành kính phân ưu với nhà
văn và cầu chúc phu nhân an lạc nơi miền Tịnh Độ.

Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại . . .