Nai

Buổi chiều chập choạng, ba con nai lởn vởn sau nhà tôi tìm thức ăn. Chụp vội vàng kẻo chúng sợ bỏ chạy mất, và nắng cũng sắp tắt rồi.

 
 
3 2 1