Sourland Mountain Preserve

SL1
Hiking 5 miles (8km) vùng Sourland Mountain Preserve. Nơi đây toàn núi đá với độ cao 500 feet.
SL2
Cây mọc từ trong đá.
SL3
Một trái winterberry còn sót lại.
SL4
Hoa dại mọc từ kẹt đá.
SL5
Đá và đá, chồng chất khắp nơi.
SL6
Hãng dầu Texas đã khai rừng, bên dưới vùng đất trống trải này là những ống dẫn dầu, từ trên đồi nhìn xuống thấy nhà dưới thung lũng.