Forsythia

5
Forsythia được trồng quanh đại hí viện thành phố Newark, New Jersey.
4
Nhìn gần thì nó như thế này.
3
Nhìn gần hơn nữa thì nó như thế này.

Tôi thấy tự điển dịch là hoa đầu xuân. Tôi gọi nó là mai Mỹ. Hoa nở vào tháng Tư.

2
Người ta mua những nhánh như thế này về trồng. Chúng rất dễ trồng, đâm nhánh rất nhanh. Ngó lơ chừng một thời gian là chúng mọc um tùm, bùm xùm, mất trật tự như những cái đầu tóc bồm xồm không chải. Như thế này.

1

Cứ mỗi lần nhìn chúng là tôi nhớ nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao. Rồi lên non tìm động hoa vàng ngủ say. Rồi em đến nơi này hoa vàng một đóa.

Có người bảo rằng không thích hoa này, chắc tại nó không phải là hoa quý, chỉ được làm hàng rào. Tôi thì thích màu hoa này. Những ngày không nắng nhìn thấy chúng sáng rực ở mỗi góc đường, xó vườn, sau hè, dọc lề đường, hè phố, chung quanh trường học, chúng như tự tỏa ra ánh sáng, như thể đã hút mặt trời vào trong thân chờ có dịp là tỏa sáng.