Hoa Tulips

Dưới đây là một số ảnh hoa Tulips tôi chụp ở Washington D.C. Dự định đi xem hoa đào nhưng đào nở sớm quá đến chỉ còn vài cây đào nở muộn nhưng được lúc Tulips đang nở rộ. Tôi chụp ở khắp nơi, tòa nhà quốc hội, vườn hoa lan, vườn bách thảo, ở góc đường nào trong thành phố cũng có hoa.

Ít khi gặp người Việt nhưng lần này gặp một toán chừng sáu bảy người. Lớn mà không biết cách cư xử, leo vào luống hoa của người ta để chụp hình cả đám, có khi cả ba bốn người cùng vào. Tôi thấy xấu hổ lây.

ukh8

Tôi rất bực mình nhưng không biết nói gì. Sợ người ta bảo là mình lắm điều, đâu phải của mình mà nói này nói kia. Tôi chỉ sợ mang tiếng người Việt không biết phép lịch sự. Ông nhà tôi chướng mắt quá nên nói thôi leo ra đi đừng làm như thế người ta mắng cho rất là xấu hổ.