nhóm chiếm đóng Washington D. C.

Những người trẻ tuổi nhiệt tình này đã từng chiếm đóng Wall Street để phản đối người giàu thì giàu quá còn người nghèo thì nghèo quá. Trong số những người này có người học xong nợ tiền học lút đầu mà không có việc làm để trả nợ. Nhóm chiếm đóng cho là những người giàu có bậc nhất ở Mỹ có thế lực quá lớn, có thể giật dây cả chính quyền nên họ có thể đưa ra những chính sách có lợi cho họ để càng lúc càng giàu thêm. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo càng lúc càng mênh mông và sự bất bình đẳng trong giai cấp càng lúc càng to lớn.

Chiếm Wall Street lâu ngày, họ bị đuổi, và chán nên họ đi xuống phía Nam chiếm đóng quảng trường trên đường Pennsylvania, gần nhà trắng để biểu tình tiếp tục. Trong số này có rất nhiều con của những người giàu có thế lực.