Thử

Nóng đúng ba ngày, sau đó trời mát trở lại. Hai ngày cuối tuần thời tiết tuyệt diệu. Buổi sáng chim hót inh ỏi như họp chợ cá. Buổi tối đom đóm bay khắp nơi.

Blog yahoo hình như có chuyện gì, chắc ngăn rào cản vì ngày lễ lộc hội họp gì đó nên hai bài blog tôi viết về trời nóng không xuất hiện trên internet (và vì thế người đọc không nhìn thấy) dù khi sign in tôi vẫn nhìn thấy hai bài này. Tôi thử nghiệm bằng bài hát xóm đêm thì được comment vì bạn đọc nhìn thấy.

Những khi blog yahoo có vấn đề gì đó, những bài có kèm them bài hát trên youtube thường xuất hiện không có vấn đề như những bài viết không có kèm bài hát, dù bài viết rất ngắn.

Thử bài này xem nó có lên internet hay không.