tương phản

1

Tấm ảnh này post hôm qua hai lần không hiện lên. Chán thật. Đây là hình ảnh đối nghich của già/trẻ, cứng/mềm, nhám/mịn, che chở/nương dựa,