khép cửa

Cá Linh giận bố, giận lây qua mẹ. Buổi tối ăn xong vào phòng đóng cửa lại. Khuya con mèo Nora sau khi đi săn về không vào phòng cô chủ được, ngồi dưới nhà kêu nghêu ngao. Tôi thấy tội nghiệp xuống cho nó ăn và bế nó vào phòng của Cá Linh. Nora vẫn còn muốn ăn và muốn chơi như ngày thường cô chủ vẫn cho nó cái đặc ân đó vì thế đòi ra. Cá Linh cho ra rồi lại đóng cửa lại. Chập sau tôi nghe tiếng van nài của Nora ra ngoài cửa phòng nhìn thấy nó đang ngửi cửa phòng của Cá Linh, lấy tay khều, và van nài nghe đáng thương. Tôi quay vào phòng ngủ tiếp, chập sau nghe Cá Linh mở cửa phòng cho Nora vào. Có lẽ nó tự hỏi tại sao nó bị nhốt bên ngoài.

Khi nào bạn khép cửa trái tim, nhớ lắng nghe tiếng người ta gọi nhé?