Giới thiệu sách báo

Trong tuần nhận được Nhật Báo Sài Gòn Nhỏ, Tuần Báo Sài Gòn Nhỏ. Trang Sách và Những Giấc Mơ Bay  II của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên, và Tâp san văn chương Thư Quán Bản Thảo số 54 chủ đề Ba Lô Mang Thêm Hồn Thơ Văn.
Trân trọng cảm ơn quí vị văn hữu.
Đặc biệt cảm ơn chị Yến, hiền nội của nhà văn Trần Hoài Thư đã gửi cho bánh tráng mè. Yummylicious.