Lá thu hay hoa xuân

1Ảnh của lá cây red bud eastern.

Khi mùa xuân về hoa azelas nở màu hồng thắm. Khi thu đến cây red bud eastern sau nhà tôi trổ màu thắm hồng. Màu lá của mùa thu và mùa hoa của mùa xuân rất giống nhau, tôi cho đó là điểm gặp nhau của cái sắp tàn như tuổi già và cái đang phát triển như tuổi trẻ. Như tình yêu của hai người có tuổi tác chênh lệch. Thiên nhiên đã như thế thì tình yêu không phân biệt tuổi tác cũng là chuyện bình thường như thiên nhiên. Trời hừng đông màu đỏ thì ráng chiều cũng ửng đỏ. Bạn có đồng ý không?

2Ảnh cây red bud eastern nhìn từ trong nhà xuyên qua cửa sổ.

3Ráng chiều trên cầu bắt ngang sông Delaware nối liền hai thành phố Lambertville (thuộc tiểu bang New Jersey)  và New Hope (Pennsylvania).

One thought on “Lá thu hay hoa xuân”

Comments are closed.