Giáng sinh có tuyết

Trong một khoảng thời gian ngắn, độ hai giờ đồng hồ, chúng tôi có white Christmas. Tuyết rơi tà tà phủ trắng cả mặt đất dày chưa đến một inch. Tuy nhiên khi tiệc tàn thì tuyết trên driveway đã tan dù vẫn còn đọng một lớp mỏng trên sân cỏ.

8 thoughts on “Giáng sinh có tuyết”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s