14 thoughts on “Buổi trưa đi bộ nhìn thấy”

  1. Những công trình kiến trúc thật đẹp. Thế giới qua lăng kính của Bà Tám càng đẹp hơn!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s