Armik – Cartas de amor

Hôm nay xin mời bạn nghe bài hát hay. Bài hát dài gần năm phút. Armik là một nhạc sĩ Tây Ban Cầm Hoa Kỳ gốc Iran. Nhạc của ông luôn có vẻ réo rắt trữ tình, và âm thanh luôn vui vẻ (tôi cảm thấy thế).

3 thoughts on “Armik – Cartas de amor”

Comments are closed.