Trả Lại Cho Dân

Trả lại đây cho nhân dân tôi, quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn được nghe được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
Trả lại đây cho anh quân nhân, quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nòi giống, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam.
Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân. Dân biết điều gì dân cần. Để tự do mưu cầu hạnh phúc.
Trả lại đây quyền chính đáng của người dân. Dân biết chọn gì cho mình. Cho thái bình non nước Việt Nam.

Nhạc và Lời của Duy Quốc Nam
Hòa Âm: Sỹ Đan

3 thoughts on “Trả Lại Cho Dân”

  1. chưa coi được, nhưng đọc cái tựa, tự dưng tui muốn hát bài Trả Lại Tôi của cụ PD á bà chị:

    …dù mưa tuôn, dù bão cuốn
    bông lúa vàng cuồn cuộn gió vươn lên…

    Like

Comments are closed.