Vì Còn Yêu

Vì còn yêu, vì còn yêu nên xa người ta vẫn nhớ
Vì còn yêu, vì còn yêu nên tim còn đang nức nở
Vì còn yêu, vì còn yêu thì còn luyến tiếc nhau nhiều
Vì còn yêu, vì còn yêu, đâu người em dáng yêu kiều
Vì còn yêu, vì còn yêu nên xa cách thấy cô liêu
Vì còn yêu, vì còn yêu nên bây giờ ta mới khổ
Vì còn yêu, vì còn yêu, sao duyên tình ta cách trở?
Vì còn yêu, vì còn yêu mà mình đã lỡ duyên rồi
Vì còn yêu, vì còn yêu nên còn khô héo đôi môi
Vì còn yêu, vì còn yêu, sao ta cách biệt phương trời?

Cuộc tình ngày xưa như bão tố đêm mưa
theo cơn gió xa đưa
Giờ còn tìm đâu bao giây phút bên nhau
vui câu ước mai sau
Kỷ niệm đã phai trong nỗi xót chua cay
Đau thương biết chăng ai?
Còn gì mộng mơ bao giao ước ban sơ
Người đã quên hay nhớ?

Vì còn yêu, vì còn yêu nên tâm hồn như cõi chết
Vì còn yêu, vì còn yêu, sao duyên mình nay đã hết?
Vì còn yêu, vì còn yêu mà gặp nhau đành cúi đầu
Vì còn yêu, vì còn yêu, sao tình duyên đã nhạt màu?
Vì còn yêu, vì còn yêu nên vương vấn ngàn nỗi sầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s