7 thoughts on “Da”

    1. Không phải là ảnh lớn hơn mà là ảnh chụp gần hơn, phóng đại hơn. Chị cũng đang ao ước có một cái máy với ống kính tốt hơn có thể chụp ảnh gần, phóng đại.

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s