7 thoughts on “Da”

    1. Không phải là ảnh lớn hơn mà là ảnh chụp gần hơn, phóng đại hơn. Chị cũng đang ao ước có một cái máy với ống kính tốt hơn có thể chụp ảnh gần, phóng đại.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s