hồn thu bạc

010asáng qua thu bạc trắng hàng dương
người bước đi xanh mộng bình thường
tôi thấy hiu hiu lòng mưa bụi
và hồn say rượu ẩm hơi sương

người đi bỏ sót lại môi cười
và áo vàng hoa cúc nhung tươi
tôi mơ người biến thành chim sáo
bay dưới tàn thu hót ngậm ngùi

người đi bỏ sót lại mùi hương
ơi thịt da xưa quá lạ thường
tôi thở lấy tàn hơi hám cũ
mà sầu xé dạ rách tang thương

chẳng thà người như bông hoa bưởi
nở trắng vườn hương một sớm hồng
tôi cũng cầm lòng men rượu đắng
bên trời thu bạc nhạn sầu đông

đêm nay tôi ngồi giữa vườn sao
nhấp rượu tàn canh say giải sầu
cây nhớ thương người cây rụng lá
tôi nhớ thương người mơ kiếp sau

B’Lao 02-10-1970

(Tập san VĂN)

Hoàng Ngọc Châu

Thơ Tình Miền Nam – Thư Ấn Quán 2008

7 thoughts on “hồn thu bạc”

    1. “Khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em. . . ” sau đó là “thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi. . .” (Trích trong bài hát thơ của Cung Trầm Tưởng, nhạc Phạm Duy, và Sang Ngang của Đỗ Lễ

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s