Mùa Thu và Halloween

Theo huyền thoại Hy-lạp, Persephone là con gái của Zeus và Demeter. Demeter là nữ thần tượng trưng cho sự phì nhiêu của địa cầu. Zeus hứa gả Persephone cho Hades, chúa tể âm ty, mà không cho Demeter biết. Hades bắt cóc Persephone về làm vợ và nàng trở thành hoàng hậu của thế giới bên kia. Demeter đau đớn vì mất con nên hai tay cầm hai ngọn đuốc lang thang khắp nơi tìm con. Bỏ phế công việc săn sóc quả địa cầu, mùa màng trở nên thất thoát, mặt đất không còn phì nhiêu, cây trái héo úa, thú vật không còn sinh sản, và tử thần khống chế loài người. Zeus, chúa tể của các vị thần, ra lệnh cho Hades phải thả Persephone về với thế giới của người sống. Hades tuân lệnh với một điều kiện là Persephone phải về sống với chồng ba tháng một năm. Thêm vào đó, Persephone vì đã ăn thức ăn của âm ti nên không thể hoàn toàn trở về thế giới của người sống. Khoảng thời gian Demeter tìm con, cây cỏ héo úa, mùa màng tàn tạ, là mùa thu trên mặt đất. Khi Persephone sống với Hades mùa đông ngự trị trên quả địa cầu. Khi Persephone trở về thế giới người sống, đó là mùa xuân cây cỏ đâm chồi.

Thế giới huyền thoại, Zeus tầm bậy tầm bạ ghê lắm. Hades là em của Zeus. Persephone do đó là cháu gọi Hades là chú. Với quyền lực kinh hồn, không ai dám bỏ tù Zeus và Hades về tội loạn luân.

13 thoughts on “Mùa Thu và Halloween”

 1. bộ ảnh rất đẹp! còn ông thần Zeus kia thì cứ để cho ổng tung hoành trong cõi sa mù nào đó đi. thời của chúng ta cũng có vài ông thần… nước lạnh đó, hic…

  Like

 2. “Thế giới huyền thoại, Zeus tầm bậy tầm bạ ghê lắm. Hades là em của Zeus. Persephone do đó là cháu gọi Hades là chú. Với quyền lực kinh hồn, không ai dám bỏ tù Zeus và Hades về tội loạn luân.”

  Bà Tám ơi,
  Ở thế giới thực của chính nước Việt Nam ta, trong dân gian có câu :
  – “Cháu cậu mà lấy cháu cô,
  Thóc giống đầy bồ, lúa má nhà ta”

  Bởi, đời Trần, ở Việt Nam ta, người trong họ cũng…”bắt cặp…lộn tùng phèo” lẫn nhau rất nhiều…chứ bộ! hihi…
  Sử chép rành rành…nè…Bà Tám!
  Hihi…
  1) Trần Liễu, anh Thái Tôn, con Thượng hoàng Trần Thừa, lấy Thuận Thiên công chúa, con vua Lý Huệ Tôn và Thuận Trinh. Thuận Trinh là em ruột Trần Thừa, Trần Liễu và Thuận Thiên là con cô con cậu.
  2) Năm 1225, Trần Cảnh, tức Thái Tôn, lấy Chiêu Hoàng, em Thuận Thiên.
  3) Sau khi Lý Huệ Tôn chết, giáng Huệ hậu làm Thiên Cực công chúa, gả cho Thủ Độ tức là chị em họ lấy nhau. Hai người vốn đã có tư tình với nhau từ trước.
  4) Năm 1237, vì Chiêu Hoàng không có con, Thủ Độ ép Thái Tôn lấy Thuận Thiên, lúc ấy đã có mang ba tháng với Trần Liễu. Trường hợp này vừa là con cô con cậu lấy nhau, vừa là em chồng lấy chị dâu.
  5) Vua Thái Tôn hứa gả em gái là Trưởng công chúa Thiên Thành(5) cho Trung Thành vương(6) và đã cho Thiên Thành tới ở nhà Nhân Đạo vương, là cha đẻ ra Trung Thành vương, để chờ ngày cưới.
  6) Năm 1251, Hưng Đạo vương muốn lấy Thiên Thành, đang đêm lẻn vào phòng Thiên Thành thông dâm. Thụy Bà Trưởng công chúa, chị Thái Tôn và Thiên Thành, mẹ nuôi Hưng Đạo vương, đang đêm gõ cửa cung nói dối là Hưng Đạo vương đã bị Nhân Đạo vương bắt giam, xin vua cứu giúp. Sự thật, khi vua sai người tới thì Hưng Đạo vương còn trong phòng Thiên Thành và lúc ấy Nhân Đạo vương mới biết. Hôm sau Thụy Bà phải dâng mười mâm vàng sống xin cưới Thiên Thành cho Hưng Đạo. Vua bất đắc dĩ phải gả và bồi thường cho Trung Thàng vương. Như vậy Thiên Thành có họ với Trung Thành vương, lại là cô ruột Hưng Đạo, vì Hưng Đạo là con Trần Liễu, anh ruột Thiên Thành.
  7) Năm 1258, Thánh Tôn lấy Thiên Cảm là con Trần Liễu, tức là con chú con bác lấy nhau.
  8) Thụy Bảo công chúa, con vua Thái Tôn, lấy Uy Văn vương Toại.
  9) Gả công chúa tên Thúy, con Thái Tôn cho Thượng vị Văn Hưng hầu(7).
  10) Thiên Thụy công chúa, con vua Thánh Tôn và Thiên Cảm, tức cháu nội Thái Tôn và cháu ngoại Trần Liễu, lấy Hưng Vũ vương Quốc Nghiễn, là con Hưng Đạo, cháu nội Trần Liễu, vừa là con cô con cậu (Hưng Đạo và Thiên Cảm là con Trần Liễu) vừa là cháu chú cháu bác lấy nhau.
  11) Thiên Thụy lại tư thông với Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư là tôn thất nhà Trần, nhờ có công đánh quân Nguyên được Thượng hoàng Thánh Tôn nhận làm con nuôi.
  12 & 13) Năm 1274, Nhân Tôn, con Thánh Tôn, lấy Bảo Thánh, rồi Tuyên Từ, đều là con Hưng Đạo vương. Trường hợp này giống Thiên Thụy lấy Quốc Nghiễn.
  14) Anh Tôn, con Nhân Tôn, cháu Thánh Tôn, chắt Thái Tôn, lấy Văn Đức phu nhân năm 1292, là con Hưng Ngượng vương Quốc Tảng, cháu nội Hưng Đạo, chắt Trần Liễu. Thế là cháu cô cháu cậu (Hưng Đạo và Thiên Cảm là con Trần Liễu) hay chắt chú chắt bác lấy nhau.
  15) Sau Anh Tôn lại bỏ Văn Đức phu nhân mà lấy em ruột phu nhân là Thánh Tư.
  16) Anh Tôn lấy Huy Tư là con Thụy Bảo công chúa và Trần Bình Trọng. Thụy Bảo là em Thánh Tôn, Anh Tôn là cháu nội Thánh Tôn, tức cháu lấy cô.
  17) Năm 1301, Thiên Trân công chúa, con Anh Tôn, Anh Tôn là con Nhân Tôn, cháu Thánh Tôn, lấy Uy Túc công Văn Bích, cháu nội Trần Quang Khải. Quang Khải và Thánh Tôn là anh em, tức cháu chú cháu bác lấy nhau.
  18) Thiên Trân chết, Uy Túc lại lấy Huy Thánh công chúa.
  19) Thượng Trân công chúa, em Anh Tôn, chắt Thái Tôn lấy Văn Huệ công Quang Triều, con Quốc Tảng, cháu Hưng Đạo, chắt Trần Liễu, tức chắt chú chắt bác lấy nhau.
  20) Minh Tôn, con Anh Tôn, cháu Nhân Tôn, lấy Huy Thánh tức Lệ Thánh, con gái lớn Huệ Vũ vương Quốc Chẩn / Trẩn. Trẩn là em Anh Tôn : Con chú con bác lấy nhau.
  21) Minh Tôn gả Huy Chân, con Nhân Tôn, cho Uy Giản hầu năm 1317.
  22) Mẹ Huy Chân là Trần Thị Thái Bình, cung tần của Thượng hoàng Anh Tôn.
  23) Năm 1318 Minh Tôn gả Thiên Chân Trưởng công chúa cho Huệ Chính vương.
  24) Năm 1337 Hiến Tôn, con Minh Tôn, lấy Hiển Trinh, con gái lớn Huệ Túc vương Đại Niên.
  25) Năm 1342, Thiên Ninh công chúa, con Minh Tôn, lấy Hưng/Chính Túc vương Kham.
  26) Năm 1349, Dụ Tôn, con Minh Tôn, lấy con gái thứ tư Huệ Túc vương là YÙ Từ Nghi Thánh.
  27) Năm 1351, Dụ Tôn loạn dâm với Thiên Ninh là chị ruột. Nguyên năm 1339 Dụ Tôn bị chết đuối ở Hồ Tây, được thầy thuốc Tầu Trâu Canh dùng kim châm cứu khỏi nhưng đoán sau này lớn lên sẽ bị liệt dương. Sau quả nhiên sự việc xảy ra đúng như vậy, Trâu Canh được vời đến chữa, khuyên vua giết một đứa con trai nhỏ tuổi lấy mật hoà với thuốc dương khởi thạch mà uống rồi thông dâm với chị hay em ruột. Vua nghe theo, thông dâm với Thiên Ninh công chúa.
  28) Huy Ninh công chúa, con Minh Tôn, lấy Tôn thất Nhân Vinh. Sau Nhân Vinh bị Nhật Lễ giết, Nghệ Tôn là anh, lại gả Huy Ninh cho Quý Ly.
  29) Duệ Tôn, con Minh Tôn và Lê Đơn Từ, cô Quý Ly, lấy Hiền Trinh là em họ Quý Ly, tức anh em họ lấy nhau.
  30) Duệ Tôn lấy Thái bảo Trần Liêu làm phi.
  31) Năm 1375 Duệ Tôn gả con là Trang Huy công chúa cho Nguyên Dẫn, con Cung Chính vương. Cung Chính vương và Duệ Tôn đều là con Minh Tôn, tức con chú con bác lấy nhau.
  32) Thiên Huy hay Thái Dương công chúa, con Nghệ Tôn, lấy Phế Đế là con Duệ Tôn. Nghệ Tôn và Duệ Tôn cùng là con Minh Tôn, mẹ Nghệ Tôn là Minh Từ, mẹ Duệ Tôn là Đơn Từ, là hai chị em ruột, cô của Quý Ly : vừa là con chú con bác, vừa là cháu dì cháu già lấy nhau.
  33) Sau khi Phế Đế chết, Thái Dương tư thông với Nguyên Uyên, con Cung Tín vương Thiên Trạch, em Nghệ Tôn : con chú con bác lấy nhau.
  34) Năm 1393, Nghệ Tôn giận đem gả Thái Dương cho Nguyên Hãng là em Nguyên Uyên để làm nhục.
  35) Tuyên Huy công chúa, con Duệ Tôn, lấy Quan Phục Đại vương Húc, con Nghệ Tôn, giống trường hợp Thái Dương lấy Phế Đế.
  36) Quý Ly gả Trang Huy công chúa, con Tôn thất Nhân Vinh (bị Nhật Lễ giết) cho Mộng Dữ, con Nguyên Đán, cháu bốn đời của Quang Khải.
  37) Thuận Tôn, con út Nghệ Tôn, lấy Thánh Ngẫu là con gái lớn của Quý Ly và Huy Ninh công chúa. Huy Ninh là em Nghệ Tôn, tức là con cô con cậu lấy nhau. Thuận Tôn lại là cháu nội của Đơn Từ, cô của Quý Ly, lấy con gái Quý Ly, tức anh em họ lấy nhau.
  38) Hồ Hán Thương, con của Huy Ninh và Quý Ly, lấy Trần thị.
  …..v…v…..
  Tóm lại, nếu không phân biệt nội ngoại thì ít nhất cũng có gần 40 vụ người trong họ Trần lấy nhau còn ghi trong sử sách!

  http://chimviet.free.fr/giaoduc/chquynh/loixua1/loixua08.htm

  Like

  1. Chắc thời ấy ảnh hưởng phong tục người Trung quốc, anh em cô cậu, anh em bạn dì được phép lấy nhau. Chắc sau này người ta văn minh hơn nên cấm lấy nhau như thế, chứ thời Âu Cơ và Lạc Long Vương như blog Phay Văn đã từng đăng bài thì, hihi, nếu cấm cản chắc không có dòng giống Tiên Rồng.

   Like

 3. Khoái bộ ảnh của bà 8 lắm ! Màu sắc rực rở, mới nhìn hình nhỏ màu lá mà cứ ngở đó là hoa.

  Like

 4. Em xin lỗi chị nhé. Vì em cứ nghĩ nó là truyền thuyết về Halloween như các truyền thuyết về Halloween khác.
  Lúc nào em đăng nhập vào được bằng máy tính, em sẽ sửa chị nhé!
  Em rất xin lỗi.
  Chúc chị và gia đình một Halloween vui vẻ!

  Like

  1. Không sao. Chẳng quan trọng. Bài viết và ảnh nếu không để tên ai hết thì là của chị. Nếu chị dùng bài trên mạng chị luôn luôn đề nguồn gốc xuất xứ và tên tác giả, ngay cả những bài dịch. Bài về Halloween chị viết qua trí nhớ nên không đề nguồn và có thể không chính xác. Huyền thoại về La-mã và Hy-lạp khá phổ biến nên có nhiều bản khác nhau.

   Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s