2 thoughts on “Mùa thu với những cành khô”

  1. Bắt đầu cây trụi lá để vào đông hở chị? Cành khô có vẻ đẹp riêng của nó. Có nghĩa rằng phụ nữ tuổi nào cũng có nét đẹp riêng, kể cả lúc tàn thu!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s