2 thoughts on “Mùa thu với những cành khô”

  1. Bắt đầu cây trụi lá để vào đông hở chị? Cành khô có vẻ đẹp riêng của nó. Có nghĩa rằng phụ nữ tuổi nào cũng có nét đẹp riêng, kể cả lúc tàn thu!

    Like

Comments are closed.