Đào hoa y cựu tiếu… xuân phong

Tựa đề lấy từ bài thơ của Thôi Hiệu

Khứ niên kim nhật thử môn trung.
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

Tôi mạn phép đổi chữ đông thành chữ xuân. Mặc dù gió vẫn còn âm hưởng mùa đông nhưng dùng chữ xuân cho cảm thấy ấm áp. Nguyễn Du đã dịch hai câu cuối và đưa vào truyện Kiều. Trước sau nào thấy bóng người. Hoa đào năm trước còn cười gió Đông.

12 thoughts on “Đào hoa y cựu tiếu… xuân phong”

 1. “Đông” ở đây là phía đông 東 chứ không phải là mùa đông 冬.
  Trong các bản Hán văn thường viết là xuân phong, nhưng cũng có bản ghi là xuân phong. Nguyễn Du dựa trên bản ghi là đông phong (gió từ hường đông).

  Liked by 1 person

  1. Typo: “nhưng cũng có bản ghi là xuân phong” xin sửa lại là: “nhưng cũng có bản ghi là đông phong”

   Liked by 1 person

   1. Cám ơn bạn rất nhiều. Bao nhiêu năm vì không biết đọc chữ Hán nên cứ ngỡ là gió mùa Đông, té ra đông phong lại là gió xuân.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s