3 thoughts on “Hoa đào đầu mùa”

  1. Chỉ có thể nói được hai chữ: Đẹp quá! PS: nhìn kỹ thì BT đã rất tinh tế khi chọn những góc chụp đẹp.

    Like

    1. Cám ơn HN. Theo Tám thấy, ban quản trị của công viên đã không nghiên cứu kỹ khi trồng hoa. Họ trồng lung tung không có theo qui hoạch landscape gì cả, cứ có chỗ trống là trồng nên không làm tăng cái đẹp của công viên. Tuy nhiên, được một cái cứ là hoa thì tự nhiên nó đẹp, vì thế chụp ảnh hoa cũng dễ nhìn.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s