Tôi đọc quyển Tình yêu thời thổ tả

Nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua đời. Tôi reblog bài này để khoe với bạn đọc là tôi đã đọc ít nhất là hai tác phẩm của ông.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Cuối tuần tôi thường hay thức sớm dù không có việc gì bắt tôi phải thức sớm cả. Tôi chỉ muốn có một vài giờ đầu óc mình tỉnh táo, lòng mình thanh thản để viết một cái gì đó. Đôi khi chỉ là những câu ngắn đăng trên blog, có khi sửa một bài viết câu cú còn lủng củng.

Tôi là một người có nhiều thói quen và nhiều thành kiến. Một trong những thành kiến của tôi là tôi thường tránh những quyển sách hay những cuồn phim mà người ta quảng cáo rầm rộ. Thí dụ như phim Titanic đến bây giờ tôi vẫn chưa xem. Một hai năm trước, nghe người ta nhắc đếnGabriel Marquez, lúc quyển hồi ký về những cô điếm buồn của ông ấy xuất hiện sau mười năm không xuất bản. Tôi đọc quyển ấy và phải nói tôi ghét nó…

View original post 2,300 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s