Khi Tử Đinh Hương nở cuối sân

lilacs

Tác giả: Walt Whitman
From “When Lilacs in the Dooryard Bloom’d”

When lilacs last in the dooryard bloom’d,
And the great star early droop’d in the western sky in the night,
I mourn’d, and yet shall mourn with ever-returning spring.

Ever-returning spring, trinity sure to me you bring,
Lilac blooming perennial and drooping star in the west,
And thought of him I love.

tử đinh hương

Trích từ “Khi Tử Đinh Hương nở cuối sân”

Khi đóa tử đinh hương cuối cùng trong sân nở
Vì sao sáng nhất, treo lửng lơ cuối trời Tây
Tôi ngậm ngùi, và sẽ mãi tiếc thương những mùa xuân trở lại

Xuân lại về, chắc chắn bạn sẽ mang cho tôi
Những đóa hoa tử đinh hương nở hằng năm và vì sao treo ở hướng Tây
Và kỷ niệm về anh, chàng tôi yêu.

Bà Tám dịch

Walt Whitman là nhà thơ đồng tính luyến ái. Vào thời chuyện ái tình đồng tính thường được giấu nhẹm ông biểu lộ khuynh hướng cá nhân một cách giả trang. Người đọc có thể nghĩ tác giả dùng giọng nữ để biểu lộ tình yêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s