Thông báo về việc dịch Tiếng Anh miễn phí

Xin giới thiệu với bạn đọc của blog Chuyện Bâng Quơ.

Giờ mới biết!

Chào mọi người,

Trước hết mình muốn cám ơn mọi người đã ủng hộ dịch vụ dịch Tiếng Anh cùng blog này của mình trong suốt thời gian qua. 🙂

Trong suốt thời gian này, mình đã nhận được khá nhiều yêu cầu từ mọi người, một số người khá hài lòng với chất lượng, cũng có một số chưa thực sự ưng ý, nhưng tựu chung đều đánh giá tốt dịch vụ này của mình. Tuy vậy, mình không thể đáp ứng được hết yêu cầu của mọi người phần vì thời gian có hạn (chỉ có buổi tối thôi vì mình phải đi làm :D), phần vì số lượng yêu cầu tương đối nhiều cùng với đó là độ dài của tài liệu mọi người yêu cầu cũng ngày càng tăng. Vì thế mình muốn xin thông báo một số điều:

1. Đầu tiên, dịch vụ dịch…

View original post 273 more words

One thought on “Thông báo về việc dịch Tiếng Anh miễn phí”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s