9 thoughts on “Green leaves of summer”

  1. Tìm lại chút âm hưởng xa xưa. May mà ca từ hiện trên hình ảnh để đọc và hiểu thêm, nếu chỉ nghe thì HN không hiểu hết ý nghĩa. Cám ơn BT nhiều!

    Like

    1. Cám ơn HN đã cùng thưởng thức. Bài hát này cho thấy mùa hè thật là hiền hòa, có nhiều thứ rất bình thường nhưng đầy hạnh phúc, đi câu cá, gặt hái mùa màng hay gieo hạt, có tuổi trẻ, có người yêu, ở bên cạnh người vợ đang lâm bồn. Có biết bao nhiêu người trên thế giới chỉ muốn có một thứ hạnh phúc giản dị như thế.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s