4 thoughts on “Nghệ sĩ rong ở Central Park”

  1. Dưới ga tàu điện ngầm ở Toronto cũng có những nghệ sĩ chơi đàn, và sáo. Tiếng nhạc lẫn tiếng tàu và tiếng người tạo ra một âm thanh vừa hối hả, vừa lạ lùng. Cháu luôn có cảm giác lẫn lộn khi tàu đến, ai cũng hối hả bước lên, bỏ lại cái ga trống trơn cùng tiếng nhạc dang dở.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s