Hồng ngọc

Berries

Tan trường, cậu bé cùng đi bộ với cô bé về nhà. Đi ngang cây dại có đầy trái berries đỏ lựng, cậu ngắt hai chùm. Lấy hai cái kẹp giấy gắn vào hai chùm trái berries, cậu tặng cô bé giả làm đôi hoa tai. Hứa, về sau khi nào giàu sẽ đổi hai chùm trái berries dại bằng hai chùm hồng ngọc. Cô bé nghiêng đầu lắc lư đôi hoa tai.

Hai chùm berries khô
Lời hứa năm xưa đã quên mất
Còn quá khứ đầy hương.

5 thoughts on “Hồng ngọc”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s